horizontal logo

1. הוראות הדפסה כלליות

Printing instructions


2. הוראות הדפסה חד צדדית

  • הדפסה שחור לבן - יש לבחור במדפסת BW SIMPLEX.

  • הדפסה צבעוני - יש לשנות להדפסה חד צדדית.


3. הוראות הדפסה חד צדדית

  • הדפסה שחור לבן - יש לבחור במדפסת BW SIMPLEX.

  • הדפסה צבעוני - יש לשנות להדפסה חד צדדית.


4. איך אני מדפיס/ה בצבע?

ראשית, לא ללחוץ על כפתור ה- print אלא ללחוץ על תפריט file, ואז לבחור print.
לאחר לחיצה על print יופיע חלון תפריט ההדפסה. בברירת המחדל המדפסת תהיה ה BW, עליכם לבחור בColor וללחוץ על Print.

 


5. איך חברת "מפעיל" תחייב את כרטיס האשראי שלי ובאיזה סכום?

חברת "המפעיל" מרכזת את כל חיובי ההדפסה עבור כל החודש ומחייבת פעם אחת בסוף החודש.
התשלום עבור הדפסות דרך כרטיס אשראי אינו שונה מתשלום רגיל.
הדפסה שחור לבן - 15 אג' לדף.
הדפסה שחור לבן דו צדדי - צד אחד עולה 15 אג' והצד השני 13 אג'.
הדפסה בצבע - 1 ש"ח לדף.


6.  מכונת מכירת הכרטיסים לא מוציאה לי כרטיס!

דבר ראשון - לא לנסות בכוח. אנא פנו לעמדת הייעוץ, ובמידת הצורך - מכשירים נוספים נמצאים בבניין הספריה הלאומית ובבניין סילברמן.


7.  אני מנסה להדפיס מהאינטרנט ויוצאים לי רק דפים לבנים.

ראשית יש לבדוק האם מדובר בעצם בקובץ pdf הנפתח בחלון פנימי בתוך הסייר כמופיע בתמונה למטה:

במידה וכן, יש ללחוץ על כפתור ההדפסה בחלון הפנימי כמופיע בתמונה, ולא בכפתור ההדפסה של הסייר ולא דרך תפריט file.
במידה ולא מדובר בקובץ PDF אנא יש לפנות לעמדת יעוץ לקבלת עזרה נוספת.

 


 

8. הדפסת מספר עמודים על אותו דף.

בחר/י: "Print -> Preferences -> Setup -> Layout" ובחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס על כל דף. 


 

9. אחוד מסמכי PDF / אחוד קבצים הנשלחים להדפסה לקובץ אחד.

קיימת אפשרות לאחד קבצי PDF רבים לקובץ אחד. ניתן להשתמש בשיטה זו גם על מנת לאחד עבודות רבות הנשלחות להדפסה לעבודה אחת. 

תחילה יש לפתוח את הקובץ שרוצים להמיר/להדפיס (קובץ וורד, אקסל, power-point, טקסט...) ולבחור File -> Print.

לשנות את סוג המדפסת ל-PDF Creator כפי שמופיע בתמונה מטה:

לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור Waiting בחלון שמופיע:


לבצע שוב את התהליך הנ"ל (צעדים 1-3) עם הקבצים הבאים שרוצים לצרף/להדפיס. לאחר מכן יש לבחור את כל העבודות שמחכות בחלון של PDFCreator ולבחור Document -> Combine:

 

לבסוף ניתן לשמור את הכל כקובץ PDF אחד על ידי בחירת Document -> Print, ואז לחיצה על Save.


לאחר מכן ניתן, באופן רגיל, לשלוח להדפסה את קובץ ה-PDF למדפסת mainq.

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?