horizontal logo

לאחר אתחול המחשב יופיע חלון המבקש ללחוץ על Ctrl+Alt+Delete ולאחר מכן יופיע החלון,
כאן עליך להכניס את שם המשתמש והסיסמה שלך.

מסך התחברות למחשבים

אם עדיין לא יצרת חשבון תוכל לגשת להוראות כיצד לעשות זאת בדף הזה.
לאחר ההתחברות יופיע חלון האפליקציות שמותקנות במחשב. ניתן לעיין ברשימה המפורטת של התוכנות כאן.

לתשומת לבכם, המחשבים בחווה נכבים אוטומטית אחרי תקופה מסויימת של חוסר שימוש:

  • בחלל הפתוח ובקומה למטה - כעבור חצי שעה
  • בכיתות - כעבור שעה וחצי

זכרו לשמור את עבודתכם בכונן האישי.

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?