horizontal logo

1. סטודנט חדש?

עליך לפתוח חשבון חדש במערכת ה Active Directory שיאפשר לך שימוש בעמדות המחשב הציבוריות בקמפוס.

לשם כך, עליך להצטייד במספר תעודת הזהות ללא ספרת הביקורת ובקוד בעל 5 ספרות מפנקס התשלומים שקיבלת מהאוניברסיטה לאחר ההרשמה.

ניתן לפתוח חשבון חדש שני דרכים:

 • להתחבר מהבית דרך SAMBA, בשימוש VPN CLIENT ולאחר מכן להכנס לקישור פתיחת חשבון
 • להגיע לחוות המחשבים
  1. יש ללחוץ על Username and Password Recovery
   מסך כניסה
  2. להכניס מספר ת.ז – 8 ספרות, ללא ספרת ביקורת
  3. הקוד האישי (בעל 5 ספרות)
  4. יש להקליד את מילת הווידוי (מופעיה בירוק בתמונה)
  5. לאחר מילוי הפרטים יש ללחות על CONTINUE
   שחזור חשבון
  6. לאחר הלחיצה על Continue, תקפוץ שורה צהובה, לחצו על "here"
   שחזור חשבון
  7. לחצו על Open/Reopen an account
   פתיחת משתמש חדש

   פתיחת משתמש חדש
  8. וודאו שכל הפרטים שלכם מלאים ולחצו על Continue
   פתיחת משתמש חדש
  9. הגדירו סיסמא חדשה, שימו לב לתנאים הנדרשים עבור סיסמא תקינה
   פתיחת משתמש חדש
  10. רשמו לעצמם את שם המשתמש שקיבלתם
   פתיחת משתמש חדש
 

2. אינך זוכר/ת את שם המשתמש או אם שכחת את הסיסמה?

יש להתחבר ל-SAMBA, בשימוש VPN CLIENT ולאחר מכן להכנס לקישור שחזור שם משתמש וסיסמה

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?