horizontal logo

במסגרת מגמת שיפור השירות לסטודנט, הותקנה בחווה נקודת HotSpot המאפשר גלישה אלחוטית בשטח החווה במהירות של 54Mb/s.
הרשת האלחוטית מאפשרת גישה לכל האתרים מהם יש גישה מהמחשבים באוניברסיטה - כולל כתבי עת שהאוניברסיטה מנויה אליהם.
ניתן לנוע עם המחשב הנישא באיזור הקליטה בלי להתנתק.


נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?