horizontal logo

בכל חלל עבודה (כיתות והמרחב הפתוח) - ישנו שלט על הקיר אשר מאפשר שליטה בעוצמת המזגן ובטמפרטורה.

 

שימו לב!

בקיץ - אין להעלות את הטמפרטורה מעל 25 מעלות.

בחורף - אין להוריד את הטמפרטורה מתחת ל22 מעלות.

 מפה של הקומה העליונה עם מיקום של השלטים של המזגן

מפה של הקומה התחתונה עם מיקום של השלטים של המזגן

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?