horizontal logo

1. גישה לנכים

כניסה לנכים ממוקמת ליד מגרש חנייה מס' 20.

 בהגעה לכניסה יש לצלצל באינטרקום.

קיימת גם מעלית מיוחדת לנכים המקשרת בין הקומה התחתונה לשאר מרכז המחשבים וכן שולחן נגישות אשר ניתן לראות בהמשך את תכניו.

מפה של הקומה תחתונה של החווה עם סימון של כניסה ומעלית

מפה של הקומה העליונה של החווה עם סימון של שולחן נגישות ומעליתה

 

 

2. עמדת נגישות

בעמדה שולחן שמאפשר לכוון את גובהו לפי הצורך. כדי לשנות את הגובה, יש להשתמש בשלט בצידו הימני:

  1. 69.5 ס"מ
  2. 80 ס"מ
  3. 83.5 ס"מ
  4. 95.5 ס"מ

על העמדה מותקנות תוכנות מיוחדות הבאות:

  • Zoomtext Magnifier – תכנית שמגדילה ומשפרת את תצוגת הטקסט על המסך.
  • קולפיקס – תוכנת ההקראה בעברית.
  • FineReader Pro – תוכנת הOCR (זיהוי תווים אופטי) הממירה את קבצי PDF, תמונות דיגיטליות ותמונות סרוקות לקבצים הניתנים להקראה, לעריכה ולחיפוש.

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?