horizontal logo

 

מתחילת שנת הלימודים עד סוף אוגוסט

1/9 עד תחילת שנת הלימודים

א'

 

9:45-22:00

 

9:45-19:00

ב' - ה'

8:45-22:00

8:45-19:00

ו'

סגור

סגור


חוות המחשבים סגורה כאשר האוניברסיטה בפגרה.

לגבי שעות הפתיחה בחגים - אנא התעדכנו בעמדת הייעוץ.

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?