horizontal logo

הכיתות בחוות המחשבים מצויידות בעזרי הוראה הבאים:

  • NETOP - כל עמדת מרצה בעלת תוכנת הוראה מיוחדת, אשר מאפשרת שליטה מלאה על מחשבי הכיתה.
  • מחשבים ניידים - ניתן לחבר מחשב נייד בעמדת מרצה, ומסך המחשב הנייד ניתן להצגה דרך המקרן הראשי.
  • מקרן - כל הכיתות, הפרונטליות: 1 ו 4 וכיתות "החברותה": 2 ו 3 מצויידות עם מקרן קבוע, אשר מאפשר להציג את תוכן ההרצאה על גבי מסך הן ממחשב החווה והן ממחשב נייד.
  • DVD - בכל עמדת מרצה ישנו כונן DVD, המאפשר הצגת סרטים דרך המקרן למסך הכיתה.
  • מערכת הגברה - כל הכיתות מצוידות במערכת הגברה מתקדמת. בכל כיתה ישנו מיקרופון אחד קבוע, אשר ממוקם בשולחן המרצה וכן ישנם מיקרופונים ניידים ("מדונה"), אותם ניתן לשאול בעמדת הייעוץ.

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?