horizontal logo

1. היכן לשמור קבצים?

אין לשמור דבר על כונן C – כולל שולחן העבודה! כונן C מתאפס בכל אתחול של המחשב, וזאת על מנת להגן על המשתמשים בחווה מפני וירוסים או נזק כלשהו שעלולים ליצור בטעות משתמשים קודמים.

אנו ממליצים לשמור קבצים בזמן העבודה עליהם על כונן D. זהו כונן קשיח מקומי הנמצא על המחשב שעליו עובדים, והוא אינו נמחק בכל אתחול של המחשב, אלא כל חודש לערך. שמירה זו היא האמינה ביותר, ובמקרה שהמחשב או הרשת קורסים מסיבה כלשהי, הקובץ עודנו נגיש ותקין.

בסיום העבודה חובה להעתיק את הקובץ לכונן האישי (H) המכיל עד 500MB הכונן האישי מזוהה על-פי שם המשתמש וניתן גם לגשת אליו מהבית באמצעות אתר אינטרנט. רצוי להסיר בגמר העבודה כל קובץ ששמרתם בכונן D, כדי למנוע גישה אל העבודה שלכם לכל דכפין.

2. עבדתי על קובץ, והוא נעלם! מה לעשות?

ראשית חשוב לדעת היכן שמרתם את הקובץ. במידה והקובץ נשמר על כונן C (כולל שולחן העבודה), וכבר אתחלתם את המחשב – אין מה לעשות. אם הקובץ היה שמור במקום אחר, אנא עברו לסעיף הבא.

3. מחקתי/דרסתי בטעות קבצים חשובים , מה לעשות?

1) אם לא נעשה איתחול למחשב, ניתן לשחזר את הקובץ מה-Recycle Bin

2) בנוסף, ניתן לשחזר קבצים/גרסאות ישנות של קבצים מהתיקייה האישית (H) על ידי קליק ימני על התיקייה ממנה נמחקו קבצים, בחירה ב- Properties > Previous Versions. ניתן לשחזר את כל התיקייה על ידי סימון של הגרסה הרצויה ולחיצה על Restore:

סימון של הגרסה הרצויה ולחיצה על Restore

ניתן לשחזר קבצים בודדים על ידי לחיצה כפולה על הגרסה הרצויה והעתקה של הקובץ:

Restore single file

4. האם אפשר להיכנס לכונן האישי מהבית?

בהחלט כן. דרך  https://myfiles.huji.ac.il.

5. כיצד ניתן לכווץ קבצים גדולים?

כיווץ קבצים אפשרי באמצעות תוכנת 7zip המותקנת בחווה.  

6. כיצד ניתן להעביר קבצים ב FTP?

ראשית יש לדעת מה כתובת שרת הFTP שאליו ברצונכם לשלוח או לקבל קבצים, ואת הסיסמא.

כדי להעביר קבצים ב FTP יש להשתמש בתוכנה המותקנת על מחשבי החווה: FileZilla שנמצאת בחלון היישומים.

יש למלא את שדות ה- Port, Address, User, Password

כפי שמופיע מטה:

תמונה של תוכנת FileZilla

לאחר מילוי כל הפרטים יש ללחוץ על הלחצן משמאל לשורת הכתובת (Quick connection).

לאחר ההתחברות ניתן להעביר קבצים מהכוננים במחשב שלכם (בצד שמאל) לשרת הFTP  (בצד ימין) ע"י גרירת הקבצים משמאל וימין ולהפך.

נגישות

רשת אלחוטית

Moodle & CAPA

חם לי קר לי!

איך סורקים?

איך מדפיסים?